Tragači u.o.
Nova cesta 137
10 000 Zagreb
MB: 02600358
OIB: 81623155686
IBAN: HR5023600001102125692

e-mail: tragaci.zg@gmail.com
mob: 091/8724-224 (091-TRAGACI)

TRAGAČI su:

 • ravnateljica: Jelena Hadži-Manev, mag.art.
 • voditeljica prodaje: Jasna Savić, dipl. oec.
 • web administrator: Irena Đurinec, dipl. oec.
 • vizualni identitet: Damjan Uzelac
 • fotograf: Igor Obrol-Pedišić

I svi naši dosadašnji suradnici:

 • Zijad Gračić
 • Mladen Kovačić
 • Marijana Matoković
 • Ivana Boban
 • Zdravka Ivandija Kirigin
 • Toni Starešinić
 • Željka Veverec
 • Frana Marija Vranković
 • Velimir Lončarić
 • Darko Crnčević
 • Marko Crnčević
 • Zoran Vrabec
 • Ksenija Rožman
 • Marino Frankola
 • Dina Marijanović
 • Sanja Vranković

Hvala svima! 🙂